S <BR />

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HCM <BR />

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA – LUYỆN THI ĐẠI HỌC
<BR />

<BR />

CHẤT LƯỢNG CAO
<BR />

<BR />

THỐNG NHẤT
<BR />

<BR />

<BR />

<BR />

<BR />

THÔNG BÁO CHIÊU SINH <BR />

<BR />

<BR />

KHÓA <BR />

<BR />

<BR />

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÁC KHỐI A,B,C,D,… <BR />

GIỚI THIỆU: <BR />

Trung tâm LTĐH CHẤT LƯỢNG CAO THỐNG NHẤT là trung tâm có tỉ lệ đậu đại học rất cao: <BR />

Tỉ lệ đậu đại học: 87 % <BR />

Tỉ lệ đậu đại học và cao đẳng: 100 % <BR />

Quản lý học sinh tốt, quy tụ nhiều giảng viên giỏi, chương trình đào tạo đặc biệt phù hợp với từng đối tượng học sinh. Kết quả tỉ lệ đậu đại học cao như trên là hoàn toàn tương xứng với mô hình đào tạo chất lượng cao của trung tâm trong những năm vừa qua. <BR />

Để quý Phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm giao trách nhiệm cho trung tâm quản lý vào đào tạo con em mình một cách hiệu quả hơn chúng tôi thực hiện chương trình cam kết đào tạo đặc biệt: <BR />

“KHÔNG MẤT HỌC PHÍ NẾU KHÔNG ĐẬU ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG”
<BR />

<BR />

NGÀY KHAI GIẢNG: <BR />

<BR />
 • <BR />
 • <BR />
  • <BR />
  • Đợt một: ngày 20/2/2011 <BR />
  • Đợt hai : ngày 25/2/2011 <BR />
  • Đợt ba : ngày 01/3/2011 <BR />
  <BR />

  <BR />
<BR />

GHI DANH VÀ HỌC TẠI: <BR />

Cơ sở chính:
<BR />

<BR />
 • <BR />
 • 13 đường số 16 - F 11 – Quận Gò Vấp - TP. HCM <BR />
 • ĐT: 39213270 – 0918331536 <BR />
<BR />

Cơ sở 2: <BR />

<BR />
 • <BR />
 • 371 Nguyễn Kiệm - F3 - Quận Gò Vấp <BR />
 • ĐT: 62735129 - 0906561961 <BR />
<BR />

BAN GIẢNG VIÊN <BR />

TOÁN:
TS. NGUYỄN ĐỨC PHIÊN ( VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC), TS. ĐẶNG QUANG PHÚC (GV ĐHSP), TH.S TRẦN TRUNG KIỆT ( GV ĐH MỞ TP.HCM), THẦY NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG (LÊ HỒNG PHONG), THẦY ĐẶNG MINH KHÔI ( TTLTĐH)…. <BR />

LÝ:
TS. ĐỖ XUÂN HỘI (GV ĐHSP), TS. NGUYỄN LÂM DUY(GV ĐHSP), TH. TRƯƠNG ĐÌNH TÒA(GV ĐHSP), TH.S NGUYỄN CHÍ NHÂN ( ĐH TÔN ĐƯC THẮNG), TH.S TRƯƠNG TRƯỜNG SƠN (GV ĐHSP), THẦY NGUYỄN VĂN SỸ ( TT LTĐH )… <BR />

HÓA:
TS. DƯƠNG BÁ VŨ (GV ĐHSP), TH.S LÊ NGỌC TỨ(GV ĐHSP), TH.S NGUYỄN QUỐC HẢI ( ĐHSP), THẦY NGUYỄN VĂN PHONG (TT LTĐH), THẦY TRẦN XUÂN LAM (TT LTĐH),….. <BR />

SINH:
THẦY NGUYỄN THÁI ĐỊNH (TT LTĐH)…. <BR />

VĂN:
TH.S NGUYỄN QUYẾT THẮNG (LTĐH), CÔ NGUYỄN THỊ HÒA ( VIÊN PHẤN VÀNG TP.HCM)… <BR />

ANH VĂN:
THẦY NGUYỄN VĂN NAM( LTĐH), THẦY TRẦN QUANG MINH ( TT LÊ HỒNG PHONG)…. <BR />

CÁC LỚP ĐÀO TẠO:
<BR />

1. LỚP CHẤT LƯỢNG CAO I:
<BR />

sĩ số 25 hs <BR />

Điều kiện tham gia lớp học: tất cả các học sinh đậu tốt nghiệp PTTH <BR />

HỌC PHÍ: 9.800.000Đ học cho đến ngày thi đại học. <BR />

2.
LỚP CHẤT LƯỢNG CAO II: <BR />

<BR />
 • <BR />
 • sĩ số 35 hs <BR />
<BR />

Điều kiện tham gia lớp học: tất cả các học sinh đậu tốt nghiệp PTTH <BR />

HỌC PHÍ: 7.400.000Đ học cho đến ngày thi đại học. <BR />

3.
LỚP CHẤT LƯỢNG CAO III: <BR />

<BR />
 • <BR />
 • sĩ số 45 hs <BR />
<BR />

Điều kiện tham gia lớp học: tất cả các học sinh đậu tốt nghiệp PTTH <BR />

HỌC PHÍ: 5.600.000đ học cho đến ngày thi đại học. Học phí đóng làm hai đợt: <BR />

4.
LỚP CHẤT LƯỢNG CAO III: <BR />

<BR />
 • <BR />
 • sĩ số 55 hs <BR />
<BR />

Điều kiện tham gia lớp học: tất cả các học sinh đậu tốt nghiệp PTTH <BR />

HỌC PHÍ: 3.800.000đ học cho đến ngày thi đại học. <BR />

Học phí có thể đóng làm hai đợt. Nếu học sinh đóng một lần hoặc học sinh đăng ký theo nhóm bạn được giảm từ 5 đến 10% học phí.
<BR />

** phòng học có máy điều hòa nhiệt độ.
<BR />

** Thời gian học:
<BR />

+ sáng học lý thuyết hệ thống, chuyên đề bài tập ôn thi theo nội dung ra đề thi của cục khảo thí. <BR />

+ chiều ôn luyện bài tập, giải đề thi mẫu có giáo viên hướng dẫn học theo lớp và theo nhóm. Tổ chức kèm riêng cho những học sinh không theo kịp chương trình trên lớp. <BR />

** Chương trình học
: hệ thống lý thuyết, chuyên đề bài tập ôn thi theo nội dung ra đề thi của cục khảo thí, giải đề thi mẫu, hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm nhanh, làm bài thi tự luận theo đúng đáp án thang điểm của cục khảo thí. Tổ chức kèm riêng cho những học sinh không theo kịp chương trình trên lớp. <BR />

Tổ chức thi thử đại học định kỳ, thi kiểm tra chất lượng hàng tháng, báo kết quả về cho phụ huynh kịp thời theo dõi; kiểm tra chặt chẽ việc đi học chuyên cần của học sin
h. <BR />