Mình là SV K46 muốn tìm 1 bạn làm dự án (web-based, C#, partime hoặc online) Không cần có kinh nghiệm, chỉ cần tự tin và cầu thị - các bạn sẽ được làm quen với các công nghệ web mà các website lớn đang sử dụng.

Lương từ 3-5M

Bạn nào quan tâm gửi mail vào help.8xht@gmail.com để trao đổi thêm.

Thanks.