Autodesk Maya 2011 32/64bit:

Giao diện người dùng nâng cao
Autodesk Maya 2011 là phần mềm làm hoạt hình 3D, cung cấp một cái nhìn hoàn toàn mới, có thể gắn các yếu tố UI, linh hoạt hơn trong các biên tập viên. Danh sách cây tìm kiếm và cung cấp truy cập dễ dàng hơn.

Quy trình làm tăng tốc skinning
Với Autodesk Maya 2011 bạn có thể tạo da tốt hơn các nhân vật với nhiều biến dạng thực tế trong thời gian ít hơn. Skinning công cụ mới và các tiến bao gồm lựa chọn skinning mịn, khối lượng tương tác, cải tiến nhiều để các công cụ Paint Skin ràng buộc trọng lượng, trọng lượng phản ánh deformer, và falloff bề mặt , deformer Wrap.

Không phá hủy Live Retargeting
Tái sử dụng, chính xác, và tăng cường chuyển động-chụp và dữ liệu hình ảnh động khác nhanh hơn và dễ dàng với một công việc mới không phá hủy retargeting . Chuyển hình ảnh động từ một trong những nhân vật khác để xem và chỉnh sửa các kết quả mà không cần phải rebake.

Giải pháp mới cho 3D Biên tập
Đẩy nhanh trước visualization và sản xuất bộ phim ảo với khả năng mới . Các máy ảnh mới tuần tự cho phép bạn bố trí và quản lý nhiều máy ảnh chụp trong một chuỗi hình ảnh động duy nhất. Nhập khẩu hoặc xuất biên tập với bộ phim liên quan, âm thanh, và các thông tin timecode. Sau đó thay đổi timings của bức ảnh, tạo các phiên bản khác, và sử dụng Playblast để phát lại và xem xét các tùy chọn trình tự trước khi tái xuất một EDL để biên tập cho tinh tế hơn nữa.

Cải tiến để Tài sản & File tham chiếu
Với Autodesk Maya 2011, bạn có thể dễ dàng phân đoạn, tái sử dụng, và trao đổi dữ liệu có hoặc không có tham khảo tập tin. Dữ liệu có thể được xuất khẩu và nhập khẩu là tập tin trực tuyến linh hoạt cảnh phân vùng, trong khi tham khảo các chỉnh sửa có thể được nhập khẩu, xuất khẩu, và loại bỏ mà không cần dỡ. Một tùy chọn mới để tạo tài sản với biến đổi (Dag tài sản) cho phép được chỉ trực tiếp vị trí, parented, instanced, và liên kết với ánh sáng, tinh giản nhất quy trình công việc. Các tài sản khác bao gồm cải tiến sáng tạo từ mẫu, mẫu tự động ràng buộc dựa trên một bản đồ người dùng định nghĩa, và hỗ trợ mở rộng hộp đen.

Quản lý màu sắc
Với Autodesk Maya 2011, bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn và bảo toàn ý định sáng tạo trên khắp các đường ống dẫn vẽ, bằng cách làm việc trong bối cảnh của không gian màu sắc cuối cùng trong đó . Một hồ sơ làm việc, màu sắc có thể được đặt trên toàn cầu và ghi đè vào kết cấu của cá nhân và đi vẽ lại. Với sự hỗ trợ 32-bit mới trong Xem Render, bạn có thể hiển thị hình ảnh thông qua các bảng tra cứu (LUTs) và độ tương phản soát, lập bản đồ tiếp xúc giai điệu, và gamma. Hỗ trợ ban đầu là thông qua Mental ray cho Maya renderer, với một giao diện lập trình mạnh mẽ ứng dụng (API) để cho phép kết xuất đồ họa khác để tận dụng lợi thế của hệ thống.
Câu hình
For 32-bit Autodesk Maya 2011

* Microsoft? Windows Vista? Business (SP2 or higher), Microsoft? Windows? XP Professional (SP3 or higher), Microsoft? Windows? 7 Professional, or Apple? Mac OS? X 10.6.2 operating system
* Windows: Intel? Pentium? 4 or higher, AMD Athlon? 64, AMD Opteron? processor, AMD Phenom? processor
* Mac? computer: Intel-based processor
* 2 GB RAM
* 4 GB free hard drive space
* Qualified hardware-accelerated OpenGL? graphics card
* Three-button mouse with mouse driver software
* DVD-ROM drive
* Maya Composite media cache requirements for playback:
o 10 GB minimum, 200 GB recommended
o HDD: IDE, SATA, SATA 2, SAS, SCSI
* Microsoft? Internet Explorer? 7.0 or higher, Apple? Safari?, or Mozilla? Firefox? web browser

For 64-bit Autodesk Maya 2011

* Microsoft Windows Vista Business (SP2 or higher), Microsoft Windows XP x64 Edition (SP2 or higher), Microsoft Windows 7 Professional, Apple Mac OS X 10.6.2, Red Hat? Enterprise Linux? 5.4 WS, or Fedora? 11 operating system
* Windows and Linux: Intel? EM64T, AMD Athlon 64, AMD Opteron, or AMD Phenom? processor
* Mac? computer: Intel-based processor
* 2 GB RAM
* 4 GB free hard drive space
* Qualified hardware-accelerated OpenGL graphics card
* Three-button mouse with mouse driver software
* DVD-ROM drive
* Maya Composite media cache requirements for playback:
o 10 GB minimum, 200 GB recommended
o HDD: IDE, SATA, SATA 2, SAS, SCSI
* Microsoft Internet Explorer 7.0 or higher, Apple Safari, or Mozilla Firefox web browser+ Hướng dẫn Dowload: Vao link dow -> click "Regular download" -> click "Download on slow speed" -> doi dem nguoc ve 0 "Wait for Your turn" -> click "Link to the file download" ---> ok!
+dùng Internetdownloadmanager để download
+Cám ơn các bạn đã xem bài viết!

Mã:
http://letitbit.net/download/60187.6bd9d480f5fb09caff77d6a35227/_VietTorrent.vn__AUTODESK_MAYA_2011_ISO__Crack_.part1.rar.html
Mã:
http://letitbit.net/download/41794.47577280be9e86b5ee3d7d9571bc/_VietTorrent.vn__AUTODESK_MAYA_2011_ISO__Crack_.part2.rar.html