em đang nhận đề tài về con IC này.
thiết kế nguồn xung sử dung IR21531.
bác nào có tài liệu gửi cho em xin nhé.
thanks các bác nhiều.
email.hoangbg90@gmail.com