NEW - FESOUP 3.6.0.6 - Tự động Download from MF,MU,RSA. Các chức năng chính của chương trình.

1. Lấy link folder:
- Mediafire
- Megaupload
- Rapidshare (lấy cả link các thư mục con)

2. Hỗ trợ download từ MF với các chức năng:
- Tự động tải hàng loạt link tuần tự
- Tự động thử lại link lỗi kết nối (3 lần)
- Tự động lấy link folder MF có trong hàng đợi
- Tự động lưu hàng đợi sau mỗi 5 phút
- Hỗ trợ khả năng bắt link HTML
- Hỗ trợ khả năng loại bỏ link trùng khi thêm link vào hàng đợi
- Hỗ trợ lưu nhóm link vào thư mục con (thêm link thông qua form import để tận dụng chức năng này)
- Hỗ trợ hẹn giờ tải/dừng tải/tắt máy

3. Lọc link từ clipboard
- Các link RS, MU, MF, HF, ULD.
- Các link ảnh: BMP, JPG, PNG, GIF, FLV.

4. Đổi dạng link MF
- http://mediafire.com/?
- http://mediafire.com//[filename]

5. Các chức năng khác
- Sắp xếp links
- Lấy link html
- Hỗ trợ kéo thả links

B. Hướng dẫn cơ bản

1. Chức năng lấy link folder (lấy MF làm ví dụ)
- Nhập link folder MF
- Bấm Get Link
* Không cần nhập Password cho folder vì chương trình tự động nhận Password
2. Chức năng hỗ trợ download từ MF
- Nhập link qua form Import hoặc menu chuột phải (Thêm link từ Clipboard)(nhập mật khẩu nếu có)
- Thay đổi mật khẩu bằng menu chuột phải nếu muốn
- Điều chỉnh số link tải đồng thời
- Điều chỉnh tham số Download Timeout (chương trình dùng tham số này để so sánh với thời gian tải file kể từ khi get link nếu thời gian tải file lớn hơn tham số này thì chương trình sẽ tự động chuyển link kế tiếp). Mạng ổn định với tốc độ 120KB/s hãy để tham số này ở mức 1.500.000 hoặc 2.000.000. Bạn cũng có thể tính thời gian download 1 file 100MB rồi tính toán thời gian hợp lý (1s=1000ms).
- Lựa chọn thư mục lưu file
- Thay đổi thư mục lưu file cho nhóm link bằng menu chuột phải - Thay đổi đường dẫn lưu file.
- Sort links bằng cách bấm chuột vào cột tương ứng
- Bấm START
- Bật hẹn giờ tắt máy nếu muốn.

Link : Pass : f6090dbffa301f7d1d56cb31817d2a279d6b8390
Dung lượng : 1,14 MB