Các bạn có thấy những bài viết của mình quá tẻ nhạt khi không có hình ảnh minh họa cho nó không (tôi không tính những ảnh mặt cười có sẵn khi viết bài). Sau đâu tôi xin trình bài cách post bài có ảnh do bạn lựa chọn. Có 2 các post bài kèm ảnh minh họa như sau:
1. Nếu ảnh minh họa của bạn có sẵn trên net thì quá đơn giản rồi. Bạn chỉ cần copy link của ảnh đó rồi paste link đó trong mục IMG trong hộp thêm hiệu ứng cho bài viết.
2. Nếu ảnh trên máy của bạn thì điều đầu tiên cần làm là bạn phải thu nhỏ kích thước của ảnh (nhỏ khoảng 10-15 Kb thôi). Sau đó bạn mở mục hộp điều khiển cá nhân của bạn và chọn mục hình ảnh đại diện. Trong mục hình ảnh đại diện bạn chọn mục tải lên avatar. Bạn brow tới file ảnh cần minh họa ở máy của bạn sau đo nhấp nút thêm avatar này cho tôi. Một điều cần lưu ý là nếu trước đó bạn đã upload avatar của bạn lên forum rồi thì ảnh mới này sẽ chèn vào vị trí của ảnh cũ-> bạn sẽ mất avatar của mình vì mỗi nick chỉ được upload một avatar mà thôi. Sau khi upload ảnh lên. Bạn click phải chuột vào ảnh bạn vừa up để copy link của nó. Sau đó bạn chèn link này như trong mục 1. Cuối cùng bạn cần chọn lại avatar của mình.
Chúc vui vẻ.... B) B) B)
Ví dụ: <img src='http://bachkhoa.org/uploads/av-1193.gif[/img]