Các tiền bối cho e hỏi về định hướng 2 năm cuối với. E thấy lập trình thiết bị đầu cuối và các kiến thức liên quan phục vụ cho thiết bị đầu cuối rất hay, muốn đi theo hướng này. Nhưng không biết có thầy nào giúp đỡ đc.Nhân tiện có a nào phải học thêm bằng quản lý trước khi ra trg ko?