Đào tạo kế toán trưởng tại Đức Hà
Công ty đào tạo kế toán Đức Hà chuyên làm dịch vụ, cung cấp phần mềm kế toán và đào tạo kế toán mở lớp đào tạo kế toán trưởng cho các đối tượng kế toán, trưởng, phó phòng kế toán, các đối tượng sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc của các thành phần kinh tế khác. Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp.
* Nội dung chương trình: Gồm 13 chuyên đề theo QĐ98/2007 của Bộ tài chính

Phần 1: Kiến thức chung

Chuyên đề 1: Kinh tế vi mô

Chuyên đề 2: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế

Chuyên đề 5: Thẩm định dự án đầu tư.

Chuyên đề 6: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng tài chính và tổ chức tài chính.

Chuyên đề 7 : Quản trị kinh doanh

Phần 2: Kiến thức và nghiệp vụ

Chuyên đề 8: Pháp luật kế toán

Chuyên đề 9: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN

Chuyên đề 10: Kế toán tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 11: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

Chuyên đề 12: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.

Chuyên đề 13: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Lịch học : tối thứ 3, 5 hoặc ngày chủ nhật
Thời gian học ngắn phùa
Đào tạo kế toán trưởng tại Đức Hà
Công ty đào tạo kế toán Đức Hà chuyên làm dịch vụ, cung cấp phần mềm kế toán và đào tạo kế toán mở lớp đào tạo kế toán trưởng cho các đối tượng kế toán, trưởng, phó phòng kế toán, các đối tượng sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc của các thành phần kinh tế khác. Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và kế toán trưởng doanh nghiệp.
* Nội dung chương trình: Gồm 13 chuyên đề theo QĐ98/2007 của Bộ tài chính

Phần 1: Kiến thức chung

Chuyên đề 1: Kinh tế vi mô

Chuyên đề 2: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế

Chuyên đề 5: Thẩm định dự án đầu tư.

Chuyên đề 6: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng tài chính và tổ chức tài chính.

Chuyên đề 7 : Quản trị kinh doanh

Phần 2: Kiến thức và nghiệp vụ

Chuyên đề 8: Pháp luật kế toán

Chuyên đề 9: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN

Chuyên đề 10: Kế toán tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 11: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

Chuyên đề 12: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.

Chuyên đề 13: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Lịch học : tối thứ 3, 5 hoặc ngày chủ nhật
Thời gian học ngắn phù hợp với các bạn cần chứng chỉ gấp và không có nhiều thời gian.
Chứng chỉ cấp theo quy định của Bộ tài chính
• Thủ tục nhập học:

+ 01 Đơn xin học (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác

+ 01 Bằng tốt nghiệp phôtô công chứng.

+ 01 chứng minh nhân dân phôtô

+ 04 ảnh 3x4cm

*** Thông tin liên hệ:
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC HÀ
Địa chỉ: P.602 - nhà CT1- tòa nhà SUDICO
Khu đô thị MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ - Mễ Trì - Hà Nội
- Tell/ Fax: 04.66506222 / 04.37877604
- Y!M: ketoanducha; ketoanducha1; ketoanducha2
- Skype: ketoanducha
- Email: thuyhahty@viettel.vn
- Website: http://ketoanducha.vn
- Video lớp học: http://ketoanducha.vn/News.asp?id=358

hợp với các bạn cần chứng chỉ gấp và không có nhiều thời gian.
Chứng chỉ cấp theo quy định của Bộ tài chính
• Thủ tục nhập học:

+ 01 Đơn xin học (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác

+ 01 Bằng tốt nghiệp phôtô công chứng.

+ 01 chứng minh nhân dân phôtô

+ 04 ảnh 3x4cm

*** Thông tin liên hệ:
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC HÀ
Địa chỉ: P.602 - nhà CT1- tòa nhà SUDICO
Khu đô thị MỸ ĐÌNH SÔNG ĐÀ - Mễ Trì - Hà Nội
- Tell/ Fax: 04.66506222 / 04.37877604
- Y!M: ketoanducha; ketoanducha1; ketoanducha2
- Skype: ketoanducha
- Email: thuyhahty@viettel.vn
- Website: http://ketoanducha.vn
- Video lớp học: http://ketoanducha.vn/News.asp?id=358