có bạn nào làm về phần IMDCT trong MP3 giúp mình với. hoặc biết ai làm thì liên hệ giúp mình với nhé.
Minh đang làm phần nè nhưng có vài chỗ mắc mà ko biết hỏi ai. cả phần mềm và phần cứng đều ok.
Liên lạc với mình qua mail:
minhtrang88vn@gmail.com

Cảm tạ các bạn có lòng nhiệt thành giúp đỡ mình nhé.
cảm ơn nhiều nhiều