em là sv k54 kỳ này phải học mấy môn như điện tử tương tự, thiết kế hệ thông số, lý thuyêt điều khiển tự động mà chưa biết mô tê gì cả. Bác nào cho em ít kinh nghiệm với ít tài liêu tham khảo với.
Thanks các bác nhiều!