mình muốn viết đề chương Nghiên cứu họ vi điều khiển PIC và thiết kế hệ thống đo lường, giám sát nhiệt độ môi trường ,anh em cho mình xin it ý kiến hoặc kinh nghiệm cách viết như thế nào ko, đang rối qua ko biết viết sao...