User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: hỏi về chính sách miễn giảm học phi ?

 1. #1
  svBK's Newbie Avatar của cukiembka
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  13

  Mặc định hỏi về chính sách miễn giảm học phi ?

  có ai biết về chế độ bãi ngang ven biển không ? theo chế độ này thì các xã ven biển có con e la sinh viên đều được miễn giảm học phí. cái chế độ này có lâu rùi nhưng sao trường bk mình ko có. ( đầu năm thứ nhất (2009) mình làm mà trường mình ko có.) nhưng hầu như các trường phía nam từ huế trở vào đều có . thằng bạn mình học bk tphcm và 1 anh học nông lâm huế đều làm dk cả. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
  __________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  _______________________
  Số: /ĐHBK-CTCT-SV TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2010


  Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa

  HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
  CHO SINH VIÊN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm 2014 – 2015;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/TTLT-BDGĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh – Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm 2014 – 2015.
  Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 như sau:
  I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ:
  1. Người có công với với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005. Cụ thể:
  - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh);
  - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
  2. Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. Cụ thể:
  (Sinh viên tham khảo các quyết định sau tại trang web của P.CTCT-SV: http://www.ctct.hcmut.edu.vn/ Công tác sinh viên/ Miễn giảm học phí)
  - Xã vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:
  + Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 26/01/1993 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 04/6/1993 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 04/3/1994 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 64/QĐ-UB ngày 26/8/1995 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 09/3/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 42/QĐ-UB ngày 23/5/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các 3 khu vực miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 18/3/1998 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các 3 khu vực miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 07/7/2006 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện tỉnh là miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 01/UB-QĐ ngày 26/8/1995 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;
  + Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính;
  + Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.
  - Xã hải đảo theo quy định tại các Quyết định dưới đây:
  + Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;
  + Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010
  - Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định dưới đây:
  + Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

  + Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II)
  + Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010;
  + Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;
  + Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc v/v phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;
  + Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;
  + Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
  3. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Cụ thể:
  - Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;
  - Sinh viên bị tàn tật có khó khăn về kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người tàn tật. Việc xác định đối tượng có khó khăn về kinh tế áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận các đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
  4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Việc xác định hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
  II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ:
  Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
  III. CẤP TRỰC TIẾP TIỀN HỖ TRỢ MGHP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MGHP:
  1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:
  a. SV xem các quyết định của nhà nước có liên quan (nêu tại mục I hướng dẫn này) để xác định đối tượng và mức miễn giảm học phí của mình.
  b. Các sinh viên thuộc một trong các đối tượng kể trên, vào đầu học kỳ, sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ MGHP (theo mẫu kèm theo) có xác nhận của trường gửi về P.LĐTB-XH cấp huyện kèm theo bản sao công chứng một trong các giấy tờ sau:
  - Giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công với cách mạng và người thân của họ được quy định tại khoản 1 Mục I văn bản hướng dẫn này do cơ quản quản lý đối tượng người có công với cách mạng và Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận (theo quy định tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế đội ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng).
  - Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại khoản 2 Mục I văn bản hướng dẫn này;
  - Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (Hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) đối với đối tượng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
  - Giấy chứng nhận Hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 15% của Hộ nghèo do UBND cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại khoản 4 Mục I văn bản hướng dẫn này.
  - Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với đối tượng sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên được quy định tại Mục II văn bản hướng dẫn này.
  c. Sinh viên gửi đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ MGHP về P.CTCT-SV vào mỗi học kỳ, khi có kết quả đăng ký môn học chính thức, để nhà trường xác nhận, sau đó sinh viên gửi về P.LĐTB-XH cấp huyện làm căn cứ xin cấp tiền hỗ trợ MGHP. Trình tự như sau:
  - SV tải mẫu đơn trên website: http://www.ctct.hcmut.edu.vn/ Công tác Sinh viên/ Biểu mẫu
  - SV điền hết thông tin trong mẫu đơn theo hướng dẫn (đính kèm mẫu đơn trên website P.CTCT-SV)
  - Xuất trình KQĐKMH chính thức (hoặc biên lai thu học phí) của học kỳ muốn xác nhận khi nộp đơn xin xác nhận tại P.CTCT-SV
  Thời gian tiếp nhận đơn: khi có KQKĐMH chính thức của mỗi học kỳ.
  Lưu ý: Nhà trường chỉ xác nhận cho SV hiện đang học tại học thời điểm xin xác nhận; chỉ xác nhận học phí của 2 học kỳ chính, không xác nhận học phí học kỳ hè và học kỳ dự thính.
  2. Phương thức chi trả:
  - P.LĐTB-XH chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho cha mẹ sinh viên chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp bù MGHP theo quy định.
  - Tiền hỗ trợ MGHP được cấp như sau: cấp 10 tháng/ năm học theo kỳ hạn: Lần 1 cấp vào tháng 9 hoặc tháng 10 hằng năm; Lần 2 cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.
  3. Thời điểm được hưởng: theo số tháng thực học kể từ ngày 01/07/2010.
  IV. THỜI GIAN NHẬN LẠI HỒ SƠ MGHP VÀ NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ TIỀN HỌC PHÍ TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011:
  1. SV nhận lại hồ sơ MGHP đã nộp tại P.CTCT-SV trong năm học 2010 - 2011:
  P.CTCT-SV trả lại hồ sơ MGHP của SV đã nộp trong học kỳ I năm học 2010 – 2011 cho những SV có nhu cầu nhận lại hồ sơ. Lưu ý: Không trả lại hồ sơ của các SV xin hưởng trợ cấp xã hội.
  Lịch trả hồ sơ MGHP như sau:
  P.CTCT-SV chỉ trả hồ sơ vào buổi chiều ngày thứ 4, chiều thứ năm và chiều thứ 6 hằng tuần từ 15/12/2010 đến 31/12/2010.
  3. SV nộp đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ MGHP về P.CTCT-SV để xin xác nhận là sinh viên và xác nhận về học phí:
  Thời gian nộp đơn về P.CTCT-SV:
  + Tháng 01/ 2011: xác nhận cho học kỳ 1 năm học 2010 – 2011
  + Khi có KQĐKMH chính thức của học kỳ 2: dự kiến tháng 3/2011 ( xác nhận cho học kỳ 2 năm học 2010 – 2011.
  P.CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo thông tin cho SV.
  Trân trọng.

  TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV
  Võ Tấn Thông

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - IUT, PFIEV;
  - TTHTSV&VL;
  - Lưu P.CTCT-SV.
  i swear by the the moon
  and the stars in the sky
  and i swear like the
  shadow that's by your side!

 2. #2
  svBK's Newbie Avatar của lealex88
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài gửi
  11

  Mặc định Re: hỏi về chính sách miễn giảm học phi ?

  Có rồi đấy em, bắt đầu từ kỳ này trường mình mới áp dụng.
  Đọc ở đây nha http://ctsv.hut.edu.vn/TabId/562/Art...6/Default.aspx
  Bây giờ không biết trường mình có còn chấp nhận hồ sơ không, nếu không thì em đành đợi kỳ sau vậy .

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Hàng ngàn sinh viên rắc rối với kiểu đóng học phí mới
  Gửi bởi foreveryoung trong mục Có thể bạn chưa biết
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 18-11-2010, 09:29 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube