Mời sinh viên
tham gia nhóm lập trình web và phần mềm PYM của You & Me Group.

Yêu cầu :
- Ứng viên sinh viên các trường đại học công nghệ, chuyên ngành Công nghệ thông tin chưa tốt nghiệp.
- Biết sử dụng một trong các ngôn ngữ : VB/.NET, PHP, CSS, Javascript.
- Hoặc biết phân tích yêu cầu người dùng và hệ thống thông tin, ưu tiên xây dựng hệ hỗ trợ quyết định.

Quyền lợi :
- Tham gia vào các dự án phần mềm & web của You & Me Group.
- Cơ hội thực hành trước khi ra trường.
- Lương thỏa thuận.

Liên hệ :

Nhân sự You & Me Group
email: youandme_laptrinh@yahoo.com