Khi sử dụng laptop để gõ văn bản có khi nào bạn gặp khó chịu vì con chuột cứ chạy do tay bạn chạm phải touchpad. Bạn có thể tắt touchpad tuy nhiên khi cần dùng chuột thì lại mắc công mở lại. Một giải pháp cho bạn là sử dụng phần mềm mạng tên TouchFreeze.
Bạn tải miễn phí tiện tích này tại địa chỉ:
Sau khi cài đặt bạn sẽ thấy có biểu tượng ở dưới thanh Taskbar. Bạn đánh dấu chọn nút Load at system startup để chạy chương trình mỗi khi khởi động máy. Vậy là giờ đây bạn không phải lo né touchpad mỗi khi gõ bàn phím nữa rồi.