Hãy nhớ: thời gian là tất cả. Bạn có thể tìm được tất cả tài liệu mà chúng tôi có một cách miễn phí.
Nhưng bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian (thậm chí cả tiền internet).
Hãy để chúng tôi làm điều đó giúp bạn với một chi phí hợp lý.

Mục đích của bộ sưu tập:
- Giúp các giáo viên có thêm tài liệu phục vụ quá trình giảng dạy thêm sinh động
- Trang bị tài liệu cho học viên muốn ôn thi TOEIC TOEFL IELTS…và tự nâng cao anh ngữ
- Giúp các diễn đàn có thể tài liệu phục vụ thành viên của mình


01A. TOEIC 1 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————
30 DAYS TO THE TOEIC TEST
ACTUAL TEST ĐÂY LÀ NHỮNG BÀI THI THỰC TẾ ĐƯỢC SCAN LẠI
CAMBRIDGE TARGET SCORE TOEIC ESL TEXTBOOKS
COMPLETE GUIDE TO THE TOEIC TEST
CRACKING THE TOEIC
EBOOK (TỔNG HỢP NHIỀU EBOOKS)
HOW TO PREPARE FOR THE TOEIC TEST
LONGMAN PREPARATION SERIES FOR THE TOEIC TEST_3rd
MODEL TESTS
OXFORD PREPARATION COURSE FOR THE TOEIC TEST

01B. TOEIC 2 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ——————————
600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC – 2nd Edition
600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC – 3rd Edition
BUILDING SKILLS FOR THE TOEIC TEST
DE THI TOEIC 3,4,5 2009
HACKER TOEIC LISTENING 2008
LONGMAN PREPARATION SERIES FOR TOEIC TEST 3rd (ele, int, adv)
OXFORD PRACTICE TEST
TACTICS FOR LISTENING
TOEIC ANALYST
TOEIC BRIDGE
TOEIC DEVELOPING
TOEIC MASTERY 1.2
TOEIC STARTER
TOEIC TARGET

02A. IELTS (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
——————————————-———————————————— ———————————
IELTS CAMBRIDGE PRACTICE TEST (1-7)
IELTS MASTER CLASS
IELTS PREPARATION AND PRACTICE (1-2)
IELTS STRATEGIES FOR STUDY
IELTS TARGET BAND 7
IELTS TO SUCCESS
IMPROVE IELTS LISTENING AND SPEAKING
INSIGHT INTO IELTS
INSIGHT INTO IELTS EXTRA
INSTANT FOR IELTS
OXFORD IELTS PRACTICE TEST
PASSPORT TO IELTS
PRACTICE LISTENING
PRACTICE NOW
SPECIMEN MATERIALS
STEP UP IELTS
STUDY ENGLISH IELTS PREPARATION SERIES (Video only)

02B. IELTS 2 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————
101 HELPFUL HINTS FOR IELTS
202 HELPFUL HINTS FOR IELTS
ACTION PLAN FOR IELTS
BARRON HOW TO PREPARE FOR IELTS
CAMBRIDGE GRAMMAR FOR IELTS
CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS
DE THI VIET CUA IELTS
EBOOK (TỔNG HỢP NHIỀU EBOOKS)
EXPRESS IELTS
FOCUS ON IELTS
FOCUS ON IELTS FOUNDATION
IELTS GRADUATION
IELTS HELP NOW (1-10)
IELTS ON TRACK
IELTS PRACTICE TEST PLUS (1,2)
IELTS PREPARATION SERIES (1,2)


03A. TOEFL 1 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————
BARRON – HOW TO PREPARE FOR THE TOEFL IBT 12TH (2007)
BARRON – WRITING FOR TOEFL iBT
KAPLAN – TOEFL Delux 2005
KAPLAN – TOEFL IBT 2007 – 2008 EDITION
KAPLAN – TOEFL iBT 2010-2011
KAPLAN – TOEFL LISTENING PRACTICE
KAPLAN – TOEFL PAPER AND PENCIL

03B. TOEFL 2 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————
150 TOEFL TESTS
155 TOEFL ESSAYS
5000 TOEFL WORDS
MODEL ESSAYS
BUILDING SKILLS
CAMBRIDGE – PREPARATION FOR THE TOEFL IBT TEST 4TH EDITION
CRACKING TOEFL LISTENGING
DELTA – KEY TO THE NEXT GENERATION TOEFL TEST
ETS – THE OFFICIAL GUIDE TO THE NEW TOEFL IBT 2006
ETS – TOEFL Preparation kit V.2
MASTER TOEFL SKILLS
PETERSON – PRACTICE TEST
PRINCETON – CRACKING THE TOEFL iBT 2007
PRINCETON – CRACKING THE TOEFL iBT 2008
SAMPLE TESTS OF TOEFL iBT
TOEFL 3000 QUESTIONS
TOEFL READING
TOEFL SOFTWARE COLLECTION
TOEFL STRUCTURE ANALYSYS

03C. TOEFL 3 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————
FOCUS ON GRAMMAR ADVANCED
HOW TO MASTER SKILLS FOR THE TOEFL iBT
LINGUAFORUM – TOEFL iBT TEST BOOK I
LISTENING HACKER
LISTENING TEST
LONGMAN – COMPLETE COURSE for the TOEFL
LONGMAN – PREPARATION COURSE
FOR THE TOEFL IBT (LATEST)
NORTHSTAR – BUILDING SKILLS FOR THE TOEFL iBT
POWER 3000 TOEFL TEST
CDROM GRAMMAR REVIEW
SHARPENING SKILLS FOR THE TOEFL iBT
TOEFL MINI SOFTWARES

04D. TOEFL 4 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————
AMERICAN ENGLISH BY PIMLEUR
BARRON – PASS KEY TO THE TOEFL iBT
CAMBRIDGE – PREPARATION FOR THE TOEFL TEST -3TH EDITION
LONGMAN PREPARATION COURSE FOR THE TOEFL TEST – Next Generate
PRINCETON – CRACKING THE TOEFL iBT 2009
TOEFL by SSDG
TOEFL iBT OFFICIAL DOCUMENTS
TOEFL iBT PRACTICE

05. IDIOMS (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
——————————————-———————————————— ———————————
101 AMERICAN ENGLISH IDIOMS
ENGLISH AMERICAN STYLE
IDIOMS IN CONTEXT
UNDERSTANDING AND USING IDIOMS
MASTERING AMERICAN ENGLISH
NEW ENGLISH FILE
SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN
TOP UP LISTENING
PRONUNCIATION POWER IDIOMS
EBOOK (TỔNG HỢP NHIỀU EBOOKS)

06. MASTER COLLECTION (TUYỂN TẬP CÁC EBOOK)(1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————————— ———
A,B,C CERTIFICATE MATERIAL: Tài liệu thi chứng chỉ A, B, C
GRAMMAR: Các sách về ngữ pháp
LISTENING: Các sách viết về kỹ năng nghe
READING: Các sách đọc tham khảo về nhiều lĩnh vực
SPEAKING: Các sách giáo trình luyện phát âm, giao tiếp
VOCABULARY: Các sách giúp học tăng cường vốn từ vựng
WRITING: Các sách luyện kỹ năng viết

07A. SPEAKING 1 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
————————————————-———————————————— —————————————
ACCURATE ENGLISH
AMERICAN ACCENT TRAINING
BETTER ENGLISH PRONUNCIATION
CAMBRIDGE PRESS TELEPHONE IN ENGLISH
ENGLISH PRONUNCIATION IN USE (ele, int, adv)
ENGLISH PRONUNCIATION MADE SIMPLE
IMPROVE AMERICAN ENGLISH ACCENT
JUST LISTENING AND SPEAKING (pre-int, int)
LISTENING COMPREHENSION (int, adv)
LISTENING EXTRA
LIVING LANGUAGE – EASY ENGLISH
LIVING LANGUAGE – FLUENT ENGLISH
NEW CONCEPT ENGLISH DEVELOPING SKILLS
NEW CONCEPT ENGLISH PRACTICE AND PROGRESS
PRONUNCIATION POWER (1, 2)
SPEAKING EXTRA

07B. SPEAKING 2 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
————————————————-———————————————— ——————————————
AMERICAN ACCENT VIDEO TRAINING
CAMBRIDGE – HE KNOWS TOO MUCH
LONGMAN – FOCUS ON ADVANCED ENGLISH
SENTENCE STRUCTURE GUIDE
VOA
WRITING A GREAT RESEARCH PAPER

07C. SPEAKING 3 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
————————————————-———————————————— ——————————————
DYNAMIC ENGLISH (1,2)
INTERNATIONAL EXPRESS (pre, int, uppper)
LEARN REAL ENGLISH CONSERVATIONS
LET’S TALK (1,2,3)
LISTENING TECHNIGUES – NGUYEN QUOC HUNG M.A
LONGMAN PRESS ADVANCED GOLD EXAM MAXIMISER
LONGMAN PRESS NEW GOLD FIRST CERTIFICATE COURSE
PRONOUNCE IT – PERFECTLY IN ENGLISH
SHIP OR SHEEP
SPEAKING NATURALLY
THE KEY TO EXCELLENT SPEAKING

07D. SPEAKING 4 (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
————————————————-———————————————— ——————————————
CHICKEN SOUP
RULES TO LEARNING ENGLISH (ECE)
ENGLISH PRONOUNCIATION MADE SIMPLE
TMS-HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE
SPEAKING BY SPEAKING

08A. BUSINESS (ĐẦY ĐỦ MP3 VÀ EBOOK) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————
BBC BUSINESS ENGLISH
BERLITZ ENGLISH (BUSINESS 1&2)
BUSINESS BENCHMARK – advanced
BUSINESS ENGLISH WITH BBC
BUSINESS PRESENTATION
BUSINESS WEEK PRESS
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION
ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES
ENGY BUSINESS CARTOONS (1-4)
EVERYDAY BUSINESS ENGLISH
IN COMPANY (Up-Intemediate)
INTERVIEW QUESTION ANSWER
LET’S TALK BUSINESS (1&2)
LONGMAN – FIRST INSIGHT INTO BUSINESS
LONGMAN – BUSINESS CLASS
MARKET LEADER (full)
NEW INSIGHT BUSINESS
TEST YOUR PROFESSIONAL ENGLISH

08B. BUSINESS 2 (1 DVD)
———————–———————— —————————
BUSINESS FORMS & LETTERS
BUSINESS INTERVIEW
EXECUTIVE VOCABULARY
HEAD FOR BUSINESS
JOURNEY IN ENGLISH
LANGUAGE FOR LIVE
LESSION TEXT
PRESENTING IN ENGLISH
RICH DAD POOR DAD
80 BUSINESS EBOOKS

09. EFFORTLESS ENGLISH (FULL 3 DVD)
————————————-———————————————— ————————
Được các bạn học viên đánh giá cao về tính hiệu quả giúp cải thiện kỹ năng Speaking nhanh chóng

FLOW ENGLISH LESSONS
LEARNING REAL ENGLISH
BUSINESS ENGLISH LESSONS
POWER ENGLISH NOW
RULES TO LEARN ENGLISH
ACTION VOCABULARY
ORIGINAL EFFORTLESS ENGLISH LESSONS

10.ENGLISH FOR YOU (4 DVD)
———————————————— ————————————
Rất phù hợp cho những bạn không có thời gian tới các trung tâm anh ngữ

Low level (30CD)

Elementary(30CD)

Intermediate (20CD)

11. NEW CUTTING EDGE (FULL 1 DVD)
————————————-———————————————— ——————
NEW CUTTING EDGE Elementary
NEW CUTTING EDGE Pre-Intermediate
NEW CUTTING EDGE Intermediate
NEW CUTTING EDGE Upper-Intermediate

12. ENGLISH ESL TEXTBOOKS (1 DVD)
————————————-———————————————— ——————
Tuyển tập ebook của các nhà xuất bản hàng đầu như: Longman, Oxford, Cambridge, Mcmillan
về nhiều lĩnh vực trong như Speaking, reading, grammar…

13. TELL ME MORE (FULL 1-9) 4 DVD
————————————
Một trong những soft học tiếng anh được đánh giá cao nhất hiện nay.
Mang tính tương tác cao giữa người học và máy

14. SONG COLLECTION: (2 DVD)
——————————-———————————————— ———
Bộ sưu tầm (gần 2000 bài hát) giúp các bạn học tiếng anh qua các bài hát
với đầy đủ lyrics tự động hiện ra khi mở bài hát, rất tiện lợi.
Một cách học hay, không thể thiếu với những ai yêu âm nhạc

15. HARRY POTTER (TRỌN BỘ) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———
Book 1 – Harry Potter and the Sorcerer’s stone
Book 2 – Harry Potter and the Chamber of Secrets
Book 3 – Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Book 4 – Harry Potter and the Goblet of fire
Book 5 – Harry Potter and the Order of the phoenix
Book 6 – Harry Potter And The Half-Blood Prince
Book 7 – Harry Potter and the Deathly Hallows
Harry Potter And The Quidditch Through The Ages
Có cả bản dịch tiếng Việt

16.LANGMASTER ( FULL) (2 DVD)
——————————–————— ———————————————
LANGMaster English Reading Courses CD 01-13
English in Action – Famous Writers
English in Action – Businessmen and Politicians

17.ENGLISH IN OFFICE AND INTERVIEW (VIDEO ONLY) (1 DVD)
———————————————— ———————————————— ———————————————— ————————
BBC ENGLISH VIDEO
INTERVIEW SAMPLE
OFFICE ENGLISH

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^
Vui lòng liên hệ 090 6776 454

Mua lẻ: Giá 30.000/DVD

Mua theo bộ:
8 DVD cơ bản: 200.000 (gồm IELTS, TOEIC, TOEFL)
9 DVD nâng cao: 220.000 (IDIOMS, MASTER, SPEAKING, BUSINESS, EFFORTLESS)
18 DVD bổ sung: 300.000 (Các DVD còn lại)

Trọn bộ:
35 DVD: 550.000 (update miễn phí 1 năm)
Thầy cô giá ưu đãi: 600.000 (update miễn phí 2 năm)
Sinh viên: 500.000
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^


Link mediafire nghe thử chất lượng file mp3

http://www.mediafire.com/?jg1rxx01l8kwtm6
http://www.mediafire.com/?rgngub3gfhcwh5d
http://www.mediafire.com/?yhorh1fwflsgp6v
http://www.mediafire.com/?kkdvttquyt87p79
http://www.mediafire.com/?yjz9ye99zfc3wsj
http://www.mediafire.com/?mp9yjhi6p6tgums
http://www.mediafire.com/?k8oda2azkaaluui
http://www.mediafire.com/?u5olvvcvuhm48mn
http://www.mediafire.com/?msnq67227sp3n8c