Thiêt kế đo đa kênh 8bit dùng ADC0809 hiển thị kết quả trên đèn Led 7 thanh. Thông số đo là nhiệt độ ( cảm biến LM35 or LM335 )
Kết quả thu được so sánh với 2 ngương nhiệt độ max, min (lưu trong Ram) cảnh báo ngưỡng trên Led khi nhiệt độ ngoài ngưỡng max, min
Hệ thống có 4 phím để chọn kênh đo.

Các bác hướng dẫn và tìm tài liệu cho em với đặc biệt phần 4 phím để chọn kênh đo với cảm biến LM35 ấy.