Học kì 2 năm ngoái em bị trượt môn Vật lý đại cương, đến kì 2 năm nay mới có học phần mà đăng kí. Nhưng trong các học phần đăng kí chính thức của Viện Vật lý kĩ thuật lại không có môn này. Thế thì em phải đợt tới đợt đăng kí điều chỉnh mới được đăng kí lớp phải không ạ? Và cái kết quả thí nghiệm được bảo lưu thì em có cần phải xin xác nhận gì không hay người ta tự động chuyển lên?
Mong các anh chị giúp đỡ. Em cám ơn nhiều lắm!