Em là sv K54 khoa ĐTVT. Nhóm chúng em có đề tài thuyết trình là mạch báo động hỏa hoạn dùng cảm biến nhiệt và cảm biến khói. Vì năm nay với vào khoa và chưa biết các khái niệm căn bản về điện tử nên bọn em đang rất hoang mang không biết phải làm thế nào (vẽ mạch, nguyên lý hoạt động, các thông số linh kiện). Em mong anh chị khóa trên giúp nhóm chúng em nghiên cứu vấn đề này. Em xin cảm ơn