Kính gửi các anh trong 4room. Em đang cần tài liệu tham khảo về máy đột dập CNC. Anh nào có tài liệu về vấn đề này thì share cho em với à. Hoặc tài liệu về thiết kế 1 máy CNC nào đó cũng dc. Rất mong dc sự giúp đỡ.