Đây là bài rất nổi tiếng mà giới trẻ đang ưa chuộng. Bản thân mình nghe cũng thấy khá thư thái. Cả nhà thưởng thức nhé<embed src="http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9EBB9||6&songID=0&autoplay=false&wmode=tra nsparent" quality="high" wmode="transparent" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" height="360" width="613">