em cần tìm anh zai là Nguyễn Đăng Đạo học chế tạo máy K47, nghe nói đã đi Nhật lúc ra trg, anh ấy quê Hải Dương !! ai bít anh Nguyễn Đăng Đạo ở đâu xin báo về cho gia đình theo ID này, mong sớm có hồi âm !!hahahaa