CÁC BẠN GIÚP MÌNH, THAM KHẢO CHO MÌNH VỀ NHỮNG MÔN HỌC CẦN ĐÀO SÂU ĐỂ LÀM ĐỒ ÁN MẢNG MẠNG VIỄN THÔNG VỚI! THANK'S YOU VERRY MUCH!