Để bảo vệ thông tin trong máy, ta thường dùng nhiều cách, một trong những cách đó là dùng phần mềm miễn phí BuduLock, chương trình có các chức năng sau, rất dễ sử dụng, tuy nhiên phải dấu chương trình đừng để ai biết.

- Khóa thư mục bằng mật mã :Thư mục bị khóa có biểu tượng sau :


- Khóa cổng USB bằng mật mã :


Cho dù bất kỳ cổng USB nào được cắm vào đều bị hỏi thăm, nếu không có password thì phải chịu chết, vì vậy việc bảo mật tài liệu sẽ tốt hơn.

Link : http://www.duckload.com/dl/Rw6C2