Cài đặt rất đơn giản, bạn chỉ cần việt chạy file .exe và setup là xong. Vào phần chỉnh Screensaver chỉnh lại thời gian xâất hiện screensaver nếu bạn muốn.

Link : http://www.duckload.com/dl/8SdC2