Anh em có ai biết thầy Lê Giang Nam ở bộ môn máy và ma sát học không? Mình đang cần liên hệ để gặp thầy làm đồ án.ai biết thông tin ji về thầy (sdt,địa chỉ nhà riêng) thì cho mình biết nhé.Cám ơn anh em.