Huynh đệ nào có đồ án chi tiết máy 1 cấp răng côn răng thẳng . trục 1 nối với động cơ bằng bộ truyền đai , trục 2 nối với trục công tác bằng khớp nối đàn hồi . THì cho đệ xin để làm đồ án với nhé
THanks các huynh đệ
Yahoo vtdungbk
mail vtdungbk@yahoo.com.vn