NGƯỜI MÈO ƠN ĐẢNG
Trên đỉnh núi lưng đèo người Mèo ca hát "on the top of mountain the Meo sing song" .Sao còn sáng trên trời đời đời ơn đảng "the star's lighting in the sky allway thank Dang". Bao đời nay dân Mèo lam lũ "before and now the Meo very poor".Nay cuộc sống dân Mèo đổi thay khác rồi "now the lives of Meo is changed very much".

Tác phẩm của dân QG đó mới có 1 tý ai biết dịch nốt hộ nào