Em có bài tập chi tiết máy như này. Ai có tài liệu hay đáp án thì giúp em với nhé.
- Tính truyền động đai hình thang theo các số liệu:
+) công suất trên trục I : P=4,25 kw
+) số vòng quay trục I: n=1440 v/p
+) tỉ số truyền u=4,3
(Đai có điều chỉnh lực căng.)
- Vẽ bánh đai bị dãn theo tính toán