ASUS có gửi mail cho minh, nhưng mình chưa có nhu cầu , bạn nào có thì mua, nhìn cũng được lắm