Chúa có thể biến mọi thứ thành sự thật nên người rất cả tin Hãy thử nói 1 lời mà Chúa phải bảo: Đến ta còn ko tin nữa là...