Bạn nào học và thi cơ sở dữ liệu rùi thì cho mình hỏi với:
+Thi cơ sở dữ liệu ngoài môn thi viết có phải thi thực hành ko? Cách tính điểm thế nào?
+Có thể cho tớ mượn đề thi Cơ sở dữ liệu dc ko?