Trong một buổi họp của những khoa học gia trên thế giới . Những đại diện các nước phô trương về thành tích khoa học của nước mình .

Hoa Kỳ :
-Chúng tôi có thể bắn một hỏa tiễn liên lục địa từ Lầu Năm Góc trúng ngay một cửa sổ của tầng thứ 100 của một lâu đài ở Anh Quốc, nhưng không chính xác lắm, có thể sai lệch đi 1 gang tay .

Cả hội trường vổ tay hoan nghênh :
-Ohhh ! Vậy là quá hay rồi .

Anh Quốc :
-Chúng tôi đã cho phi thuyền của chúng tôi đáp ngay trên một đỉnh núi của hoả tinh, nhưng cũng không được chính xác lắm . Kết quả là còn cách điểm dự tính một gang tay .

Hội trường vỗ tay khen ngợi.

Đến phiên anh chàng đại diện cho VN :

-Chúng tôi thì chưa có những thứ tối tân như nước của các anh . Tuy nhiên chúng tôi vừa thử nghiệm được một phương pháp cho phụ nữ sanh đẻ bằng rốn .

Cả hội trường nhốn nháo:

-Ohhhhhhhhhh ! Tuyệt hảo ! Hay quá , bằng cách nào vậy ????

Chàng VN tiếp lời :

-Nhưng cũng chưa được chính xác lắm, cũng còn sai lệch một gang tay.

Truyện sưu tầm