User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

 1. #1
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  6

  Mặc định Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  Bài 8

  Viết chương trình nhập mảng hai chiều cỡ n,m từ bàn phím. Tìm phần tử nhỏ nhất và cho biết vị trí của nó trong mảng.
  Ví dụ :
  Mảng cỡ 3*3
  8 5 6
  7 8 1
  3 9 3
  Kết quả : Phần tử nhỏ nhất là 1, tại vị trí hang 2, cột 3

  Bài 9

  Viết chương trình nhập mảng hai chiều cỡ n,m từ bàn phím. Tìm hàng có tổng các phần từ là nhỏ nhất.
  Ví dụ :
  Mảng cỡ 3*3
  9 5 6
  7 8 1
  3 9 3
  Kết quả : Hàng có tổng nhỏ nhất là hàng 3, tổng là : 15


  Bài 10

  Viết chương trình nhập mảng hai chiều cỡ n,m từ bàn phím. Tìm cột có tổng các phần từ là nhỏ nhất.
  Ví dụ :
  Mảng cỡ 3*3
  10 5 6
  7 8 1
  3 9 3
  Kết quả : Cột có tổng nhỏ nhất là cột 3, tổng là : 10

  Bài 11

  Viết chương trình nhập mảng hai chiều cỡ n,m từ bàn phím, và một số k. Đếm số phần tử bằng k trong mảng. và cho biết vị trí của nó

  Ví dụ :
  Mảng cỡ 3*3
  3 5 6
  7 8 1
  3 9 3
  K=3
  Kết quả : Số phần tử bằng k trong mảng là 3, vị trí (1,1) , (3,1), (3,3)  Bài 14

  Nhập vào từ bàn phím một xâu s. Viết chương trình kiểm tra xem xâu s có phải là đối xứng hay không. Kiểm tra khả đối xứng.
  Lần sửa cuối bởi royal0401; 18-11-2010 lúc 10:46 AM

 2. #2
  svBK's Member
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gửi
  30

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  dễ quá

  câu 8
  PHP Code:
  ..................
  min=a[0][0];
  for(
  i=0;i<n;i++)
    for(
  j=0;j<n;j++)
     if(
  min<a[i][j])
      
  min=a[i][j];
  ........................ 

 3. #3
  svBK's Member
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gửi
  30

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  bài 14

  PHP Code:
  #include <stdio.h> 
  #include <ctype.h> 
  #include <string.h> 
  int main (void

      
  char words[81]; 
      
  int i,kiemTra=1,len,mid
      
  printf("Nhap vao xau ban dau: "); 
      
  gets(words); 
       
      if(
  strlen(words)==0printf("xau ban dau rong!\n"); 
    else 
    { 
          
  len=strlen(words); 
      
  mid=len/2
      for(
  i=0;i<mid && kiemTra;i++) 
        if(
  toupper(words[i])!=toupper(words[len-1-i])) kiemTra=0;   
        if(
  kiemTraprintf("xau la doi xung!\n"); 
        else 
  printf("xau khong doi xung!\n"); 
      } 
   
      return 
  0


 4. #4
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  6

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  Mã:
    #include<stdio.h>
    int main()
    {
    int i,j,m,n,min;
    // tao mang
    printf(" Nhap kich co cua mang: ");
    scanf("%d %d",&m,&n);
    int a[m][n];
    printf(" \nnhap mang: ");
    for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
    scanf("%d",&a[i][j]);
    printf(" \n in man hinh: \n");
    for(i=0;i<m;i++)
    {for(j=0;j<n;j++)
    printf(" %d ",a[i][j]);
    printf("\n");}
    // tim so nho nhat
    min = a[0][0];
    for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
    if(a[i][j]<min) min = a[i][j];
    printf(" \n so nho nhat la: %d ",min);
    // tim vi tri
    for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
    if (a[i][j]==min) printf(" vi tri cua so nho nhat la: hang %d cot %d \n",i+1,j+1);
    }
  Em có làm bài 8 ntn mà không chạy được.
  Em đã toàn làm ntn nhưng toàn báo lỗi ở chỗ này không chạy được
  int a[m][n];
  Nó toàn chỉ lỗi vào dấu [ . Bản C em vẫn chạy bt được.
  Bài 14 đã chạy được. Ai biết giúp em làm hộ em cẩn thận để em tham khảo ạ.

 5. #5
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  3

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  Quote Nguyên văn bởi royal0401 Xem bài viết
  Mã:
    #include<stdio.h>
    int main()
    {
    int i,j,m,n,min;
    // tao mang
    printf(" Nhap kich co cua mang: ");
    scanf("%d %d",&m,&n);
    int a[m][n];
    printf(" \nnhap mang: ");
    for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
    scanf("%d",&a[i][j]);
    printf(" \n in man hinh: \n");
    for(i=0;i<m;i++)
    {for(j=0;j<n;j++)
    printf(" %d ",a[i][j]);
    printf("\n");}
    // tim so nho nhat
    min = a[0][0];
    for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
    if(a[i][j]<min) min = a[i][j];
    printf(" \n so nho nhat la: %d ",min);
    // tim vi tri
    for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
    if (a[i][j]==min) printf(" vi tri cua so nho nhat la: hang %d cot %d \n",i+1,j+1);
    }
  Em có làm bài 8 ntn mà không chạy được.
  Em đã toàn làm ntn nhưng toàn báo lỗi ở chỗ này không chạy được
  int a[m][n];
  Nó toàn chỉ lỗi vào dấu [ . Bản C em vẫn chạy bt được.
  Bài 14 đã chạy được. Ai biết giúp em làm hộ em cẩn thận để em tham khảo ạ.

  báo lỗi ở đấy là vì kích thước của 1 mảng phải là hằng ,không thể là biến
  Bạn chỉ cần edit lại phần khai báo mảng như sau:
  #include "stdlib.h"
  #define HANG 10
  #define COT 10
  int main()
  {
  int i,j,min,m,n;
  typedef int type_array; //có thể edit lại kiểu dữ liệu ở đây
  typedef type_array my_array[HANG];
  my_array *a = (my_array*) malloc (sizeof(my_array)*COT);
  // hoặc đơn giản nhất là : int a[HANG][COT];


  //Giữ nguyên code của bạn ở đây

  free(a);
  getch();
  }

 6. #6
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  6

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  Em sửa rồi vẫn không xong vẫn không được. Thế còn bài 9, 10, 11 thì sao ạ

 7. #7
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  3

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  Quote Nguyên văn bởi royal0401 Xem bài viết
  Em sửa rồi vẫn không xong vẫn không được. Thế còn bài 9, 10, 11 thì sao ạ

  #include "stdafx.h"
  #include<stdio.h>
  #include "stdlib.h"
  #include "conio.h"

  #define HANG 10
  #define COT 10

  void main()
  {
  typedef int type_array;
  typedef type_array my_array[HANG];
  my_array *a = (my_array*) malloc (sizeof(my_array)*COT);

  int i,j,m,n,min;
  // tao mang
  printf(" Nhap kich co cua mang: ");
  scanf("%d %d",&m,&n);
  // int a[m][n];
  printf(" \nnhap mang: ");
  for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  scanf("%d",&a[i][j]);
  printf(" \n in man hinh: \n");
  for(i=0;i<m;i++)
  {for(j=0;j<n;j++)
  printf(" %d ",a[i][j]);
  printf("\n");}
  // tim so nho nhat
  min = a[0][0];
  for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  if(a[i][j]<min) min = a[i][j];
  printf(" \n so nho nhat la: %d ",min);
  // tim vi tri
  for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  if (a[i][j]==min) printf(" vi tri cua so nho nhat la: hang %d cot %d \n",i+1,j+1);
  free(a);
  getch();
  }


  Mình quên không nhắc bạn cần #include thêm mấy thư viện như trên
  Chương trình RUN tốt mà
  Tập tin đính kèm

 8. #8
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  6

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  Bài trên của anh phải xóa dòng này đi #include "stdafx.h" mới chạy được. . Anh có thể giúp code bài 9,10,11 em học tham khảo tí k ạ.

 9. #9
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gửi
  3

  Mặc định Re: Ai rành về lạp trình C giúp em mấy bài tạp này với Rất cần gấp ạ

  Quote Nguyên văn bởi royal0401 Xem bài viết
  Bài trên của anh phải xóa dòng này đi #include "stdafx.h" mới chạy được. . Anh có thể giúp code bài 9,10,11 em học tham khảo tí k ạ.
  :d Cái này là do bạn tạo empty project rồi copy code của mình vào nên nó không include được stdafx.h.Hoặc bạn xóa đi,hoặc tạo chọn simple project là được thôi.
  bài 10 tương tự bài 9,bạn chỉ cần hoán đổi m với n là ok
  Trong code của bạn mình nghĩ nên có thêm phần check số nhập vào phải là số nguyên và và hiển thị số nhỏ nhất nhìn cho đẹp hơn tí Mình ngại gõ code lắm
  Tập tin đính kèm

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Giới thiệu sách Thiết kế phối cảnh nội ngoại thất với Revit Architecture và SketchUp
  Gửi bởi book_good trong mục Địa chỉ, tài liệu, phần mềm hữu ích
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-11-2010, 02:06 PM
 2. Php Tiếng Việt
  Gửi bởi mankichi trong mục Webmaster Club
  Trả lời: 9
  Bài cuối: 20-08-2003, 10:41 PM
 3. Truyện ngắn tình yêu: ĐUỔI BẮT
  Gửi bởi bjet4 trong mục Truyện ngắn
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 03-07-2003, 04:54 PM
 4. Copy nội dung & cấu trúc Web Site (SITESNAGGER)
  Gửi bởi Olympic trong mục Webmaster Club
  Trả lời: 7
  Bài cuối: 08-01-2003, 11:09 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube