Chúng tôi là đại diện công ty Dr.Care International LLC, USA tại Việt Nam. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi đang cần một đổi ngũ có thể giúp chúng tôi trong việc phổ biến các sản phẩm của chúng tôi bằng ngôn ngữ Việt Nam. Bạn có thể làm việc tại nhà, bài viết hằng ngày của các bạn gửi qua email của chúng tôi, bạn chỉ cần lên công ty mỗi khi nhận để tài mới về viết. Yêu cầu tuyển dụng như sau
Đối tượng: Sinh viên năm 3 trở lên (hoặc bạn có thể chứng tỏ năng lực nếu bạn còn ở năm 2)
Yêu cầu: biết cách mô tả sản phẩm, nói về chức năng, hiệu quả bằng cách viết hay và gần gũi, ấn tượng tránh trùng lập. Mỗi bài viết từ trên 200 chữ đáp ứng một số yêu cầu về cách hành văn (chúng tôi sẽ phổ biến sau)
Đề tài: các bạn sẽ nhận để tài qua email, được lên công ty để tìm hiểu về sản phẩm thực tế
Nhuận bút: 80.000đồng/bài viết. Các bạn có thể nhận tiền theo bài viết hoặc theo mỗi cuối tháng.
Liên hệ nộp hồ sơ bằng email: freelance@drcare.us
Địa chỉ công ty 457A Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
** Vui lòng gửi kèm một bài viết ưng ý nhất của bạn để chúng tôi tham khảo
Xin cảm ơn.