đây là bài giảng của thày Cung Thành Long
bộ môn Đo lường và tin học công nghiệp ĐHBKHN
soạn theo giáo trình chuẩn là cuốn Cơ sở lý thuyết mạch
của tổ sư ngành điện BK là thày Nguyễn Bình Thành chủ biên.

các bạn có thể sử dụng làm giáo trình cho môn học
thày Long đã giảm đi các chương mục mà trong cơ cấu môn học lược bỏ đi.

pass mở file: bkeps.com
dạng tài liệu: pdf


Link download:

http://www.mediafire.com/?g2qonwfpngq
Trả Lời Với Trích Dẫn