http://anhiuem.t35.com/index.php?for...ead=1077804544
các bác vào đây xem thử coi có được ko, do Trịnh Y kiện đóng cùng với lê minh đó , nhớ là fai đăng nhập đó và fai co chuong trinh win media9.0 đó