Mình đang làm cho một ct nhật và ct của mình sử dụng phầm mềm OneSpace Modeling 2007 để thiết kế vẽ 3d.
Bạn nào có tài liệu về phầm mềm này gửi cho mình nhé/
Mail của mình là : eclipse_bk47@yahoo.comb-(