Em và một số bạn cùng lớp rất muốn làm việc tại Intel Việt Nam.
Mặc dù có một số thông tin trên Website chính thức nhưng chúng em còn rất nhiều thắc mắc, đặc biệt về nhà máy tại Sài Gòn.
Mong các anh giúp em có địa chỉ mail của sinh viên Bách Khoa mình đã và đang làm việc tại Intel thì thực sự rất tuyệt.
Em cám ơn mọi người trước!