Hard Disk Sentinel (HDSentinel) là một đa hệ điều hành HDD / SDD giám sát và ứng dụng phân tích. Mục tiêu của nó là để tìm kiếm, thử nghiệm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề ổ đĩa, báo cáo và hiển thị HDD và SSD, sức khỏe, sự giảm sút hiệu suất và thất bại. Hard Disk Sentinel đưa ra mô tả hoàn chỉnh văn bản, thủ thuật và hiển thị / báo cáo thông tin toàn diện nhất về các ổ đĩa cứng và ổ đĩa trạng thái rắn bên trong máy tính hoặc trong một vỏ bọc bên ngoài (USB / e-SATA). Nhiều báo khác nhau và các tùy chọn báo cáo có sẵn cho các bảo đảm an toàn tối đa có giá trị dữ liệu của bạn.

Phần mềm giám sát ổ đĩa cứng / HDD tình trạng, Hội chợ cho sức khỏe, nhiệt độ và tất cả các SMART (Self-Monitoring, phân tích và báo cáo Công nghệ, được xây dựng trong hầu hết các đĩa cứng và ổ đĩa trạng thái rắn ngày nay) giá trị đĩa Literal. Ngoài ra, biện pháp chuyển giao tốc độ đĩa trong thời gian thực nào có thể được dùng để kiểm tra hay phát hiện các lỗi ổ cứng có thể, sự giảm sút hiệu suất.

Tính năng
* Remote host hiển thị và ổ cứng / SSD Hội chợ để biết chi tiết nhiệt độ, sức khỏe, thực hiện, cuộc đời, tình trạng kết nối, tình trạng tự kiểm tra
* Lựa chọn để sắp xếp, lọc, thông tin tìm kiếm, mặt hàng xuất khẩu hiện hành được lựa chọn hoặc toàn bộ danh sách
* Cung cấp số liệu thống kê về lưu trữ, các ổ đĩa và trạng thái
* Ghi lại các sự kiện đã xảy ra trên bất kỳ khách hàng (ví dụ, nhiệt độ cao, y tế thấp, ổ đĩa mới thêm vào hoặc loại bỏ hiện Drive - Đó là điều có thể để theo dõi các ổ đĩa rời / Pendrives)
* Bất kỳ sự kết hợp của các cảnh báo (khay biểu tượng bong bóng, âm thanh, tin nhắn trên màn hình, mạng lưới tin nhắn, e-mail) có thể được cho bất kỳ sự kiện liên quan
* Hiển thị toàn cầu đăng nhập hoặc đăng nhập cho một khách hàng lựa chọn
* Tự động và cập nhật các hướng dẫn của thông tin
* Kiểm soát các tính năng từ xa (bắt đầu kiểm tra đĩa ngắn và mở rộng tự cứng từ xa)
* Dễ dàng cài đặt và cấu hình máy chủ - thêm máy chủ duy nhất, tất cả các host từ miền / nhóm làm việc hoặc đến một phạm vi IP
* Giao diện trực quan, dễ sử dụng, đa ngôn ngữ giao diện người dùng
* Được sử dụng / miễn phí không gian chi tiết
* Hiển thị các ổ đĩa và làm nổi bật nhất (thấp nhất sức khỏe và nhiệt độ cao nhất)
* Tùy chỉnh các biểu tượng cho thanh tác vụ sức khỏe tồi tệ nhất và khả năng chống nhiệt độ dung môi.


Link down:
Mã:
http://letitbit.net/download/36180.330f89c0e9e51e35849f4d590250/Hard.Disk.Sentinel.Pro.v3.00.b3736.incl.patch-mpt.rar.html