xin tài liệu các môn : PP số và công cụ phần mềm, phép tính ma trận trong CĐT, lập trình mô phỏng robot và các hệ CĐT . Thật sự là tôi tìm mãi trên mạng , thư viện trường mình mà không thấy . Haizzz. Mong mọi người bỏ chút thời gian rảnh giúp mình với > Thanks!!