Đây là một bài khó mong các bạn vẽ dùm tôi bfd và dfd(ngữ cảnh,0,1,...) xin cảm ơn rất nhiều.
Quản lí ký túc đại học lạc hồng:
. Hiện trạng nghiệp vụ:

 Khi sinh viên đến :
Khi sinh viên đến, đội tự quản sẽ hướng dẫn họ vào phòng Ban Quản Lý để đăng ký chỗ ở. Ở đây Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ đưa cho mỗi sinh viên một bộ hồ sơ và hướng dẫn sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu hồ sơ trên như : (họ tên, lớp học, ngành học, khoa, số CMND, niên khóa…). Sau khi điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ, sinh viên sẽ mang bộ hồ sơ vào cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Khi thông tin đầy đủ, chính xác, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ ký tên vào bộ hồ sơ và giữ lại, sau đó xem trong sổ lưu trữ thông tin phòng ở của sinh viên để xem phòng nào còn trống để bố trí nơi ở cho sinh viên. Khi đó sinh viên sẽ nhận được một mẫu giấy nhỏ gồm số phòng ở do bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp, họ tên, mã sinh viên, lớp, ngành học do sinh viên điền vào.
Sinh viên sẽ mang mẫu giấy này qua bộ phận kế toán, bộ phận kế toán sẽ thu tiền và giữ lại mẫu giấy để lưu vào sổ lưu trữ , đồng thời sinh viên sẽ nhận được biên nhận chứng nhận đã đóng tiền phòng từ phía bộ phận kế toán. Phiếu thu gồm các thông tin: Họ tên người nộp tiền, địa chỉ( số phòng), lý do nộp, số tiền.
Sau khi hoàn tất việc đăng ký, Sinh viên sẽ được Đội tự quản cho xem địa chỉ( số phòng ) trên phiếu thu và hướng dẫn sinh viên về đúng số phòng ở theo quy định

 Trong quá trình nội trú tại lý túc xá:
Trong quá trình ở ký túc xá, trường hợp sinh viên đang ở phòng này cảm thấy không hợp hay là có bạn học cùng lớp, cùng quê với mình… ở phòng khác, họ muốn dời đến ở cùng với bạn thì họ sẽ xuống Ban Quản Lý yêu cầu được chuyển sang phòng khác. Ở đây bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra xem phòng mà sinh viên muốn dời đến có số lượng sinh viên đã đủ 8 người chưa, nếu ít hơn 8 người thì sinh viên đó sẽ được dời đến phòng mới. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ chỉnh sửa lại số phòng ở của sinh viên này trong bộ hồ sơ. Bộ phận kế toán cũng sẽ làm công việc chỉnh sửa lại số phòng ở của sinh viên này trong sổ kế toán cho phù hợp.
Khi có người thân hoặc gia đình đến thăm thì người thân sẽ vào phòng Đội Tự Quản, ở đây người thân sẽ đọc tên sinh viên mà họ muốn gặp, sinh viên trực đội tự quản sẽ xem trên bản phòng ở sinh viên(ghi tên từng phòng và tên sinh viên ở phòng đó), xem sinh viên có tên đó ở phòng nào sẽ dùng loa gọi họ xuống.

Về cơ sở vật chất: Trong quá trình ở, những thiết bị, đồ dùng nào của ký túc xá mà bị hư hỏng thì Ban Quản Lý sẽ có người lên kiểm tra và ghi lại vào sổ, Ban Quản Lý sẽ cho người lên thay mới những thiết bị hư đó và số tiền bao nhiêu sẽ được bộ phận kế toán lưu vào sổ kế toán để tính tiền riêng cho phòng đó. Tiền điện nước đúng tháng sẽ có người của Ban Quản Lý lên ghi và sẽ được lưu vào sổ kế toán và kết thúc học kỳ sẽ tính riêng cho từng phòng.

Sinh viên đang ở ký túc xá mà có công việc hay về quê nên phải vắng mặt thì phải xuống phòng Đội Tự Quản sẽ ghi thông tin vào sổ tạm vắng để Ban Quản Lý kiểm soát được khi có gia đình gọi đến, hay công an đến kiểm tra.


 Khi sinh viên đi:

Trường hợp sinh viên đang ở mà tự động muốn chuyển ra ngoài phòng trọ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ xóa tên sinh viên này ra khỏi số phòng đó, chừa chỗ trống cho các sinh viên mới vào. Bộ phận kế toán cũng kiểm tra xem sinh viên đó đã ở được bao nhiêu tháng, tổng số tiền là bao nhiêu, còn dư phải trả là bao nhiêu đồng thời cũng xóa tên sinh viên này trong sổ lưu trữ tiền phòng.
Trường hợp hết hợp đồng, sinh viên được nghỉ hè hoặc nghỉ tết mà vẫn muốn ở lại Ký túc xá trong học kỳ kế tiếp thì phải gặp bộ phận kế toán đóng tiền tạm ứng chỗ ở cho kỳ tới là 100.000 đồng để Ban quản lý thống kê xem kỳ tới có bao nhiêu chỗ đặt rồi, bao nhiêu chỗ trống để thuận lợi cho việc tiếp nhận sinh viên học kỳ tới. Nếu những sinh viên nào mà không đóng tiền tạm ứng thì hợp đồng lần sau coi như là những sinh viên mới vì thế nếu đến đăng ký sớm thì còn chỗ, đến sau thì không còn chỗ ở.

Trưởng Ban Quản Lý Ký Túc Xá muốn tin học hóa các công việc: Lưu trữ thông tin sinh viên, kiểm tra phòng trống, kiểm tra số phòng đang ở của Sinh Viên, kiểm tra thông tin tiền phòng của sinh viên.

 Xác định bộ phận tin học hóa:
Bộ phận tin học hóa: Bộ phận quản lý hồ sơ