em là học sinh trung học nhưng rất thích môn điện tử .
em đang tìm mấy cái mạch điện tử này ,không biết có đại ca nào giúp được không.
-em đang tìm một mạch hồng ngoại "để chống trộm ấy mà" ,một mạch chiếu hồng ngoại và một mạch nhận hồng ngoại để thực thi mệnh lệnh có ai có cho em xin.
-em đang tìm thêm một mạch đại loại là thu được một đoạn giọng nói và có thể nghe lại tương tự như mấy cái hộp nhạc ấy.(nhưng không phải cái "cát sét" đâu vì nó phải "tua" lại mới nghe được.)
có ai có mấy thứ đó thì cho em xin . xin cảm ơn rất nhiều.