Thông báo tuyển sinh lớp sơ cấp S2
(Khai giảng 25/10)

- Đối tượng học * Các bạn đã học hết bài 13 giáo trình Minna no nihongo
- Giáo viên Giáo viên người Nhật (50%)
Giáo viên người Việt (50%)
- Giáo trình MINANO NIHONGO
- Ngày học 1 tuần học 3 buổi (Thứ 3 – 5 - CN )
- Giờ học Từ 19:00~200
- Khai giảng Ngày 25 tháng 10 năm 2010
-Học phí 2.860.000VND
- Phí nhập học 150.000VND
- Phí giáo trình Bao gồm trong phí nhập học
- Thời lượng 52 buổi ( 78h ~ 4 tiếng 2 tuần )
*Lưu ý : Liên hệ đăng ký và đóng tiền học phí trước ngày 22/10/2010
Các bạn học viên quan tâm có thể đến liên hệ trực tiếp tại NHẬT NGỮ YUKI, hoặc liên lạc theo số điện thoại: 04.62800455, email: yukischool@gmail.com

Xin trân trọng thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp sơ cấp S1-02
(Khai giảng 25/10)

- Đối tượng học * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật
- Giáo viên Giáo viên người Nhật (50%)
Giáo viên người Việt (50%)
- Giáo trình MINANO NIHONGO
- Ngày học 1 tuần học 3 buổi (Thứ 2-4-6 )
- Giờ học Từ 170~19:00
- Khai giảng Ngày 25 tháng 10 năm 2010
-Học phí 2.600.000VND
- Phí nhập học 150.000VND
- Phí giáo trình Bao gồm trong phí nhập học
- Thời lượng 52 buổi ( 78h ~ 4 tiếng 2 tuần )
*Lưu ý : Liên hệ đăng ký và đóng tiền học phí trước ngày 22/10/2010
Các bạn học viên quan tâm có thể đến liên hệ trực tiếp tại NHẬT NGỮ YUKI, hoặc liên lạc theo số điện thoại: 04.62800455, email: yukischool@gmail.com

Xin trân trọng thông báo