Có anh nào khóa trên thí nghiệm lý thuyết trường oy thì bảo em cách viết báo cáo cho 2 bài 1,2 cái! Mấy cái hình không biết bê vào báo cáo như thế nào? Mà bài 2 cho 3 điện thế thì phải làm cả 3 ạ???