K51 tìm đội bóng, đá giao hữu chiều, sân BK, chuẩn bị giải khoâ

Lớp đang phát động nên cần tìm đối. Giờ, ngày chữa rõ, mai họp. ĐÁ giao lưu nhé, xong 1 trận rồi tính tiếp $ các trận sau.

Giao lưu nên đá sẽ đá tiền sân. Yêu cầu có đủ thẻ SV, ko chơi người ngoài. Bị phạt $ là các bạn chịu đáy.

longg 0985 695 250. SẼ edit sau, sau khi có thông tin cụ thể ngày giờ. POST trước để a em nào cũng đang kẹt đối thì ra FIX lịch đá với nhau hàng tuần.