Có bạn nào biết tên các nhà sản xuất có danh tiếng trong lĩnh vực chế tạo và phân phối thiết bị đo lường điện tử không?
Mình đang phải làm bài tập lớn môn cơ sở đo lường điện tử!
thanks