Đúng như hứa hẹn Ubuntu 10.10 đã chính thức phát hành với những phiên bản cho esktop , Server và NetBook và kèm theo một số phiên bản tùy biến như Kubuntu , Xubuntu …

Đúng như hứa hẹn với những phiên bản cho esktop , Server và NetBook và kèm theo một số phiên bản tùy biến như Kubuntu , Xubuntu …

Ubuntu 10.10 có nhiều cải tiến liên quan tới hiệu suất làm việc với giao diện Desktop mới ( Unity ) trên NetBook Edition , cập nhật dịch vụ “đám mây” Ubuntu One , Ubuntu Software Centre cung cấp truy cập nhanh tới những ứng dụng , Game và những công cụ , hỗ trợ Multi-Touch , cập nhật gói phần mềm , “Me Menu” cho phép truy cập nhanh tới FaceBook và Twitter , Ubuntu One Music Store …

Ubuntu 10.10 được tải về tại server Việt nam trên trang disk.vn:
Link: http://disk.vn/webhard/view.php?id=52375&fv=admin