Mình đang tuyển Tình nguyện viên của tổ chức hoạt động xã hội Hành Trình Xanh-Đạp xe xuyên việt trong trường Bách Khoa. Các bạn nếu muốn đăng kí tham gia thì mọi người có thể vào trang web:hanhtrinhxanh.vn để biết thêm thông tin về tổ chức của bọn mình.Nếu đăng kí thì đăng kí với mình theo địa chỉ
Nguyễn văn Tuấn-KTX B10 phòng 403 Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Số điện thoại:0989825446
Nick:nguyenvantuan_168
Mail:20082940@student.hut.edu.vn