Do site mới thành lập nên khi các bạn tham gia viết bài tại diễn đàn F4V các bạn sẽ được trả một số tiền tương ứng. Cụ thể như sau:

Đối với Member bình thường:
Chủ đề mới: $0.015 (quy định ở một số box) (~300 đồng/ bài)
Bài trả lời: $0.001 (tất cả các box)

Đối với Member LV2:
Chủ đề mới: $0.02
Hệ thống point: 1 $F4V = $0.02

Đối với Member LV3
Chủ đề mới: $0.035
Hệ thống point: 1 $F4V = $0.035

Hệ thống point: 1 $F4V = $0.015
Chủ đề mới: 1$F4V
Bài trả lời: 0.01$F4V

Min payout: $2 (accept LR or card điện thoại) (~40 nghìn đồng)

Để upgrade lên Member LV2 và LV3, các bạn vào trong SHOP & BANK

Những box được chấp nhận tính point
+ Tất cả các box trong chuyên mục Free4Viet.
+ Tất cả các box trong chuyên mục Công nghệ thông tin.
+ Tất cả các box trong Vui chơi giải trí trừ 3 box:
- Làm quen kết bạn
- Hình thành viên
- Chém gió

Sau khi đủ min payout các bạn lập topic mới tại box request payout với nội dung như sau:
------------------------------
Yêu cầu thanh toán tiền post bài.
Số $F4V:
Thanh toán qua: (LR hoặc thẻ điện thoại)
LR number:
------------------------------
Sau khi các bạn request, chậm nhất là 12-24h các bạn sẽ nhận được $ vào tài khoản và số $F4V của các bạn sẽ bị trừ tương ứng.

Đăng ký tại đây