có box mới rồi bà con ơi
Vứt hết bài vở sag đây chơi
Ta sẽ cùng chơi trò đuổi bắt
room rộng mênh mông rặt những cưòi!!!

http://forum.bachkhoa.org/forumdisplay.php?f=68